Onze speeltuin is goed toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Door de gehele speeltuin liggen verharde paden en het terras is zonder trap toegankelijk. Een groot aantal speeltoestellen is zonder meer bruikbaar voor kinderen met een lichamelijke beperking. Tevens hebben we een apart invalidentoilet met nood-alarm.

Gecertificeerde hulphonden mogen mee naar binnen. Deze honden zijn herkenbaar aan hun hesje, zijn goed opgeleid en gecertificeerd. De beheerder kan in geval van twijfel om deze certificering vragen. Zorg dus dat u deze bij de hand heeft.

Overige honden, en huisdieren in het algemeen, worden omwille van veiligheid en hygiëne niet toegelaten in onze speeltuin.